O firmie

Zakres działalności

 

Realizacja kompleksowych zadań inwestycyjnych obejmujących wykonywanie prac ogólnobudowlanych w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

Wykonywanie robót budowlanych szczególnie zabezpieczeń przeciwpożarowych

prace rozbiórkowe

prace murowe

montaż stolarki okiennej i drzwiowej ppoż.

wydzielenia stref przeciwpożarowych

zabezpieczenie przejść i przepustów kablowych

prace wykończeniowe

Wykonywanie prac instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych

instalacja sygnalizacji pożaru SAP

instalacje elektryczne

instalacja odgromowa

linie zasilające i trasy kablowe

montaż rozdzielnic i WLZ

instalacja oświetlenia podstawowego

ewakuacyjnego i awaryjnego

montaż opraw

instalacje teletechniczne

instalacja wideo domofonowa

instalacji CCTV

instalacja sterowania oddymianiem

instalacja zasilania urządzeń technologicznych

instalacja światłowodowa RTV-SAT

instalacja wyłącznika ppoż.

montaż klap dymowych

Wykonywanie prac instalacyjnych i sanitarnych

instalacja hydrantowa

system oddymiania

instalacja wentylacji

instalacja odcięcia gazu

system detekcji gazu

instalacja klimatyzacji

instalacja wod. kan. i c. o.

montaż białego osprzętu

montaż urządzeń gaśniczych