Kontakt

Formatic sp. z o.o.
ul. Poznańska 86a
62-080 Lusowo

tel.: +48 888 335 231

mail: formatic@formatic.com.pl

NIP: 9721240874

 

    Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma Formatic.